کار تحقیقی «قلمرو ،مبانی و تحولات نهاد مرور زمان در حقوق ایران و بین الملل»

کار تحقیقی «قلمرو ،مبانی و تحولات نهاد مرور زمان در حقوق ایران و بین الملل»

کار تحقیقی «قلمرو ،مبانی و تحولات نهاد مرور زمان در حقوق ایران و بین الملل»

خلاصه :

مرور زمان عبارتست از : گذشتن مدتي كه به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت ، دعوي ديگر در مراجع قضائي مسموع نيست .در مسائل كيفري ، مرور زمان جرم عبارت است از : گذشتن مدتي از تاريخ ارتكاب جرم ، بدون اين كه جرم تحت تعقيب قرار گرفته باشد و پس از انقضاي آن مدت ، ديگر مجرم قابل تعقيب نيست .  مرور زمان مجازات نيز عبارت است از : گذشتن مدتي از تاريخ صدور حكم مجازات كه در آن مدت حكم مذكور اجرا نشده باشد ؛ در اين صورت از اين پس نيز، آن حكم اجرا نخواهد شد و ....

در این کار تحقیقی به موارد زیر به صورت جداگانه و مفصل پرداخته شده است : 

- مرور زمان

- دلايل اعمال قاعده مرور زمان

- فراموشي  و بخشش

- ندامت

- كاهش بار دستگاه قضائي

- قلمرو قاعده مرور زمان

- حقوق خارجي 

- حقوق ايران

- تحولات وارده بر قاعده مرور زمان در جامعه بين الملل

- قرارداد بين المللي عدم شمول مرور زمان جنايات جنگ و جنايات ضد بشريت 26نوامبر 1968

- عدم شمول مرور زمان

- جنايات جنگ

- جنايات عليه بشريت

- استرداد

- مجرمين سياسي و مجرمين بين الملل

- كشورهاي امضاءكننده

- قرداد اروپایی عدم شمول مرور زمان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ 25 ژانویه 1974

- تفاوت میان قرداد 1968 و قرداد شورای اروپا

- تعهدات دولتهای امضاء کننده

- اساسنامه  دیوان کیفری بین المللی 17 ژوئیه 1998

- اقدامات اولیه در جهت تاسیس دیوان کیفری بین الملل

- جرائم بین المللی

- نسل کشی

- جنایات ضد بشریت

- جنایات جنگی

- جنایات تجاوز

- تحولات مرور زمان در کشورهای دیگر

- آلمان ( قانون سال 1969 آلمان غربی)

- فرانسه ( قانون سال 1964 )

- تحولات مرور زمان در نظام كيفري ايران

- در دوران قبل انقلاب

- تحولات قوانین ایران بعد از انقلاب

و ... 

این کار تحقیقی در 36 صفحه و با فرمت word قابل دریافت می باشد .